Prezentacija

STAKEHOLDER
MANAGEMENT

ONLINE POSLOVNe SIMULACIJe

PoOsosim i Persona Global metodologiji

Lokacija: Atria Group, Ljubiše Jovanovića, br.7, Beograd


Napomena: potrebno je da na prezentaciju ponesete sopstveni računar sa koga ćete pratiti simulaciju.

opis programa

Poslovna simulacija „Izgradnja hidroelektrane u Laosu“ je kompjuterska simulacija čiji je osnovni cilj razvoj stejkholder menadžment veština neophodnih za uspešno upravljanje projektima.

Razumevanje i efikasna saradnja sa internim i eksternim zainteresovanim stranama je jedna od ključnih menadžerskih sposobnosti. Ova simulacija pruža direktno iskustvo upravljanja odnosima i dobijanja podrške za osetljiv ekološki projekat. Tokom simulacije učesnici se suočavaju sa različitim korporativnim, političkim i društvenim pitanjima koja treba uspešno da reše.

KAKO FUNKCIONIŠE SIMULACIJA

Simulacija omogućava eksperimentalno učenje kroz kompjutersku platformu na kojoj je prikazana simulirana realnost. Svaka odluka u toku simulacije momentalno se reflektuje na profitabilnost projekta tako da učesnici imaju potpunu odgovornost za ostvarenje cilja i momentalnu povratnu informaciju oko toga kakve posledice vuku njihove odluke. Eksperimentalna simulacija obuhvata uvodni deo, igru i fasilitaciju, a izvodi se na engleskom jeziku. 

Pogledajte video
uvodni deo


igrA


fasilitacija


Ciljevi simulacije:

Očekivani ishodi:

Unapređenje sposobnosti profilisanja, prepoznavanja i prioritizacije ključnih stejkholdera u projektu i zadovoljavanja njihovih komunikacionih potreba


Unapređenje lične fleksibilnosti u pristupu ljudima različitog kulturološkog background-a


Znanje o osnovnim principima uticaja i komunikacije sa stejkholderima


Izgradnja veštine komuniciranja sa ključnim ljudima na ključnim mestima


Spretnost i lakoća u stvaranju odnosa sa ljudima različitog profila, na različitim pozicijama i funkcijama

ATRIA GROUP ZA VAS ORGANIZUJE

SIMULACIJU STAKEHOLDER MANAGEMENT 

U prostorijama Atria Group, na adresi Ljubiše Jovanovića, br.7 u Beogradu biće održana prezentacija poslovne simulacije STAKEHOLDER MANAGEMENT. Dođite i vidite na koji način se izvodi poslovna simulacija STAKEHOLDER MANAGEMENT i kako se može upotrebiti u vašoj organizaciji.

PREZENTACIJI MOŽE PRISUSTVOVATI JEDNA OSOBA KAO PREDSTAVNIK KOMPANIJE

PREZENTACIJA JE ZATVORENOG TIPA I NAMENJENA JE NAŠIM KLIJENTIMA

BIĆE ODRŽANA:


LOKACIJA: ATRIA GROUP, LJUBIŠE JOVANOVIĆA 7, BEOGRAD

ZA PRIJAVU JE POTREBNO DA POPUNITE UPITNIK


CRM form will load here